مقالات و سخنرانی ها


سخنرانی جناب آقای دکتر علی عبدالعلیزاده مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق در جلسه شورای اداری استانداری قزوین

روز پنجشنبه مورخ 92/12/22

 برای دریافت متن سخنرانی اینجا کلیک کنید