لیست سهامداران حقوقی به ترتیب درصد سهام


ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1

شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان 

21

شرکت ساختمانی ماه سنگ قزوین

2

سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین

22

شرکت ساختمانی مبنابناقزوین

3

شرکت فولادالبرزتاکستان 

23

شرکت مهندسان متحد قزوین

4

موسسه میثاق رزم آوران

24

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه ساخت صدرپارس

5

شرکت زمرد بنای قزوین

25

شرکت دارپایا

6

شرکت عمران ومسکن سازان ایران

26

شرکت آریاکیان

7

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

27

شرکت آرمک بنا

8

شرکت مهندسی آباد بوم امید

28

شرکت راه وساختمان محوطه سازه

9

شرکت خدمات و تدارکات رهام

29

شرکت ساختمانی روناش سازه

10

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

30

شرکت برق وصنعت نورهان نیروی قزوین

11

شرکت تامین مسکن نوین

31

شرکت زرین سهام سبز

12

شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان

32

شرکت حسام پیمان سازه

13

شرکت آشیان البرز قزوین

33

شرکت مهندسین مشاور کومه آرام

14

شرکت تامین مسکن جوانان

34

شرکت بافت ومنظرشهر

15

شرکت بعد پنجم شارستان

35

شرکت ساختمانی وتاسیساتی سازه پایای قزوین

16

شرکت سدید آژند پایا

36

شرکت عرش سازان کاسپین 

17

شرکت تعاونی میثاق ایثار آبیک

37

شرکت توسعه سرمد سپاهان

18

شرکت راه ری

38

شرکت راه وساختمان آتان سازه

19

شرکت ساختمانی جاویدراه

39

کارگزاری پارسیان

20

شرکت ساختمانی کتیبه البرز

40

شرکت ایرانیان تحلیل فارابی