لیست سهامداران حقوقی به ترتیب درصد سهام


ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1

موسسه میثاق رزم آوران

21

شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین(سهامی خاص)

2

فولاد البرز تاکستان

22

شرکت ساختمانی ماه سنگ قزوین (سهامی خاص)

3

شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان(سهامی خاص)

23

شرکت ساختمانی مبنا بنا قزوین(مسئولیت محدود)

4

سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین

24

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه ساخت صدرپارس

5

شرکت زمرد بنای قزوین(مسئولیت محدود)

25

شرکت دارپایا(مسئولیت محدود)

6

شرکت عمران ومسکن سازان ایران(سهامی عام)

26

شرکت ساختمانی روناش سازه(سهامی خاص)

7

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام)

27

شرکت اریا کیان(مسئولیت محدود)

8

شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان(سهامی عام)

28

شرکت  نورهان نیروی قزوین(مسئولیت محدود)

9

شرکت خدمات و تدارکات رهام تهران(مسئولیت محدود)

29

شرکت راه و ساختمان محوطه سازه (سهامی خاص)

10

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(مسئولیت محدود)

30

شرکت ارمک بنا(سهامی خاص)

11

شركت مهندسی آباد بوم امید(مسئولیت محدود)

31

شرکت  کومه آرام(مسئولیت محدود)

12

شرکت آشیان البرز قزوین

32

شرکت بافت ومنظرشهر(مسئولیت محدود)

13

شرکت بعد پنجم شارستان

33

شرکت عرش سازان کاسپین

14

شرکت رهام گاز (با مسئولیت محدود)

34

شرکت  سازه پایای قزوین(سهامی خاص)

15

شرکت سدید آژند پایا

35

شرکت پارس پی بنا(سهامی خاص)

16

شرکت ساختمانی کتیبه البرز

36

شرکت راه وساختمان آتان سازه(سهامی خاص)

17

شرکت ساختمانی جاویدراه

37

شرکت حسام پیمان سازه(سهامی خاص)

18

شرکت راه ری

38

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

19

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص)

39

شرکت ایرانیان تحلیل فارابی(سهامی خاص)

20

شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)